Entreprenør

Vi stiller gerne vores mangeårige erfaring med bl.a. afsætning af byggerier vej- og kloakanlæg til rådighed.

Blandt disse ydelser er:

  • Udarbejdelse af projekteringsgrundlag.
  • Etablering af højde- og planfikspunkter.
  • Fastlæggelse og afsætning af modulnet.
  • Afsætning af enhver art (galger / sikringspæle / søm på betondæk m.v.).
  • Kontrolmåling og dokumentation af udførte arbejder.
  • Servitut- og byggelinieattester,
  • Retablering af skel

Vi bestræber os på at være en hurtig, effektiv og fleksibel samarbejdspartner i alle faser.

Læs mere

Firmaet beskæftiger i dag ca. 16 fuldtidsmedarbejdere på vores kontorer i Vedbæk, Slagelse og Værløse.