Arealberegning

Arealberegning? Hvordan måler man?

Generelt er det en ofte forekommende kilde til forundring at den samme bygning og/eller lokale kan have tilknyttet forskellige arealer.

Dette skyldes, at bygningen og/eller lokalets areal kan opgøres efter forskellige principper afhængig af, hvad arealet skal anvendes til.

Måden vi går i gang med arbejdet på, at ved at afmærke grundens størrelse, og hvor der skal bygges, med pinde i jorden, der er lige til at grave og støbe efter. I forbindelse med afsætningen, laver vi også en kontrolopmåling og udarbejder en afsætningsplan,

Der findes tre grundlæggende principper for en arealberegning:

  1. Opgørelse af huslejearealer i forhold til Bekendtgørelse 311 "om beregning af arealet af boliger eller erhvervslokaler"
  2. Opgørelse i forhold til Bygningsreglement BR15
  3. Opgørelse i forhold til Lov om Ejerlejligheder

Opgørelse af huslejearealer

Uanset om du har en udlejningsejendom, du ejer eller lejer, så kan landinspektørerne Skelstedet hjælpe dig med at lave den korrekte opgørelse af bygningens huslejearealer. Vi foretager opmåling af ejendommen og fordeler adgangsarealer og fællesarealer, så du som udlejer kan være sikker på, at du får udbytte af alle lejebærende arealer, og du som lejer er sikret imod, at du betaler leje for flere kvadratmeter, end reglerne for opgørelse af huslejearealer foreskriver.

Bygningsreglement

De bygningsarealer, der anvendes i langt de fleste forhold, er arealerne registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Som ejer af en ejendom er det dig, der har ansvaret for, at de registrerede bygninger og arealer i BBR er korrekte.

Desværre kan der være mange fejlbehæftede oplysninger i BBR, og derfor skal du være opmærksom på dette, især hvis du overvejer at købe eller sælge en ejendom.

Vi hjælper gerne med gennemgang og opmåling af ejendommens bygninger, så du kan være sikker på at oplysningerne i BBR er 100% korrekte og til at stole på. Skal du bygge mere på din grund, hjælper vi med at kontrollere bebyggelsesprocenten på ejendommen, så du ved, hvor meget plads, du har at gøre godt med.

Ejerlejligheden

Lejlighedens areal vil fremgå af ejerlejlighedsfortegnelsen for ejendommen, hvis du er ejer af en ejerlejlighed. Ejerlejlighedens areal afspejler de kvadratmeter, du som ejer har særskilt råderet over. Vi foretager ejerlejlighedsopdeling på baggrund af en opmåling af ejendommen, hvorfor du altid kan stole på de registrerede arealer. Hvis der sker ændringer i ejendommen, udarbejdes en ændringsanmeldelse, og vi sørger for alt det praktiske med registrering af ændringerne.

Kontakt os omkring dit behov for arealberegning

Uanset hvilken type arealberegning der er behov for, får du altid en uvildig og nøjagtig arealopgørelse udført i overensstemmelse med de gældende regler hos os. Du er velkommen til at kontakte os for yderligere rådgivning eller afklaring af spørgsmål på Telefon: 45 66 14 11 eller e-mail: post@skelstedet.dk.


Landinspektørerne Skelstedet udfører alle typer arealberegning, opmåling og rådgiver om tinglysning

Landinspektørerne Skelstedet udfører alle typer arealberegning, opmåling og rådgiver om tinglysning

Landinspektørerne Skelstedet udfører alle typer arealberegning, opmåling og rådgiver om tinglysning

Landinspektørerne Skelstedet kan føre sin række af ejere helt tilbage til 1845 og er således et af landets ældste landinspektørfirmaer.

Vi beskæftiger ca. 16 fuldtidsmedarbejdere på vores kontorer i Vedbæk, Slagelse, Humlebæk og Værløse

KONTAKT OS

 

Vedbæk 45 66 14 11
Slagelse 58 56 53 00
Humlebæk 49 19 10 69
Værløse 44 98 14 44

 

Læs mere

Firmaet beskæftiger i dag ca. 16 fuldtidsmedarbejdere på vores kontorer i Vedbæk, Slagelse og Værløse.

 

Kontakt os på telefon 45 66 14 11 for mere information om vores arealberegning.