Jordfordeling

Med en jordfordeling kan man i et afgrænset område sørge for at de deltagendes jordlodder kommer til at ligge mere hensigtsmæssigt ud fra en landbrugsmæssig betragtning eller i forbindelse offentlige projekter. Fordelingen af jorden vil foregå som kombinationer af køb og salg.

Som landinspektører, kan vi stå for hele processen. Vi tager os af planlægningen af jordfordelingen, forhandlingerne med de enkelte lodsejere og den efterfølgende skelsætning, tinglysning af jordfordelingskendelse på alle de deltagende ejendomme og udarbejdelse af den matrikulære sag.

Vi sørger også for ejerlejlighedsopdeling.

Fordelingsprocessen ved jordfordeling

 

Ved jordfordeling udarbejdes der ingen slutsedler eller skøder. Fordeling indberettes til jordfordelingskontoret, som godkender projekter ift. jordfordelingsloven. Når alle aftaler om jordfordeling er på plads, sker den endelige juridiske overdragelse ved at jordfordelingsplanen fremlægges for jordfordelingskommissionen, som afgiver en kendelse. Jordfordelingen noteres derefter ved Kort- og Matrikelstyrelsen og i Tingbogen.

Der er de seneste år sket meget inden for jordfordelingsloven. I 2010 blev der bl.a. vedtaget en ny lov - læs om lovbekendtgørelsen her.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for rådgivning inden for og/ eller udførelse af jordfordeling.

Hos Landinspektørerne Skelstedet kan du få rådgivning om jordfordeling

Landinspektørerne Skelstedet kan føre sin række af ejere helt tilbage til 1845 og er således et af landets ældste landinspektørfirmaer.

Vi beskæftiger ca. 16 fuldtidsmedarbejdere på vores kontorer i Vedbæk, Slagelse, Humlebæk og Værløse

KONTAKT OS

 

Vedbæk 45 66 14 11
Slagelse 58 56 53 00
Humlebæk 49 19 10 69
Værløse 44 98 14 44

 

Læs mere

Firmaet beskæftiger i dag ca. 16 fuldtidsmedarbejdere på vores kontorer i Vedbæk, Slagelse og Værløse.

 

Kontakt os på telefon 45 66 14 11 for mere information om jordfordeling