En landinspektør har en bredspektret viden om alt fra sit kerneområde matrikulært arbejde til tekniske opmålinger og afsætninger, planlovsforhold, ejendomsjura, ejerlejligheder, tinglysning og kortlægning.

Landinspektør

En landinspektør har en bredspektret viden om alt fra sit kerneområde matrikulært arbejde til tekniske opmålinger og afsætninger, planlovsforhold, ejendomsjura, ejerlejligheder, tinglysning og kortlægning.

Vores kerneområde er selvfølgelig det beskikkelseskrævende arbejde, der omfatter alt matrikulært arbejde samt opdeling mv. af ejerlejligheder, men afledt heraf findes en mangfoldighed af arbejdsopgaver af teknisk karakter.

Dette betyder, at en landinspektør arbejder på såvel det teoretiske som det praktiske niveau.

Derfor kan man som kunde hos Landinspektørerne SKELSTEDET forvente, at den pågældende landinspektør varetager store dele af kundens sag.

Eksempler på landinspektør opgaver vi udfører:

  • Alt indenfor matrikulær sagsbehandling, skelfastlæggelse, ejendomsdannelse og regulering af ejendomme,
  • Ekspropriation
  • Servitutarbejde og tinglysning
  • Opmåling af huslejearealer
  • Omlægning af jorder mellem landbrugsejendomme og rådgivning om Landbrugsloven
  • Udarbejdelse af projekteringsgrundlag
  • Alle former for afsætning
  • Rådgivning i bredeste forstand

Landinspektørfagets betydning

En landinspektør har i dag en meget betydningsfuld position, idet fagområdet bidrager med en samlet indsigt i aspekter såsom planlægning, jura, kortlægning, informationsteknologi og forvaltning.

Landinspektion er et gammelt fag og har i dag etableret sig som en uundværlig del af den byudvikling der sker i dag i takt med vores samfund, der vokser med større hast end nogensinde før.

Læs blandt andet her om vores hjælp til sommerhus bebyggelsesprocent.

Danmark har uddannet landinspektører i løbet af de sidste 200 år. Helt nøjagtig blev den første landinspektør beskikket i året 1768 af den enevældige konge.

Landinspektørerne SKELSTEDET kan dokumentere sin tidligste ejer fra året 1845, blot 77 år efter. Siden er virksomheden blevet videreført op gennem danmarkshistorien helt frem til i dag.

Kontakt os på et af vores kontorer i Vedbæk, Slagelse, Humlebæk eller Værløse. Vi servicerer hele Sjælland, både Sydsjælland, Nordsjælland og København.

Hos Landinspektørerne SKELSTEDET finder du den kompetente og fagstærke landinspektør.

Landinspektørerne Skelstedet kan føre sin række af ejere helt tilbage til 1845 og er således et af landets ældste landinspektørfirmaer.

Vi beskæftiger ca. 16 fuldtidsmedarbejdere på vores kontorer i Vedbæk, Slagelse, Humlebæk og Værløse

KONTAKT OS

 

Vedbæk 45 66 14 11
Slagelse 58 56 53 00
Humlebæk 49 19 10 69
Værløse 44 98 14 44

 

Læs mere

Firmaet beskæftiger i dag ca. 16 fuldtidsmedarbejdere på vores kontorer i Vedbæk, Slagelse og Værløse.