Ledningsejer

Er du ledningsejer og skal du have kortlagt forsyningsledningerne på fælles vej eller under din ejendom?

Hos Landinspektørerne SKELSTEDET tilbyder vi den bedste rådgivning og opmåling til dig som ledningsejer.

Under jorden løber der over alt i landet et fint forgrenet net af ledninger. Det kan være el, vand eller gas. Til hverdag pulserer det diskret og uproblematisk. De røde lamper lyser kun, når der skal graves i dybden.


KYNDIG RÅDGIVNING

Landinspektørerne SKELSTEDET har årtiers erfaring med rådgivning af ledningsejere. Vi yder både assistance til private lodsejere og til små og store entreprenører på blandt andet disse områder:

  • Indberetning af interesseområde
  • Graveforespørgsler
  • Graveskader
  • Opmåling og registrering

PRÆCIS OPMÅLING

Præcis kortlægning og landindspektion er afgørende for at placere ansvaret ved vandskader, strømsvigt eller eludfald opstået på grund af gravearbejde. Ledningsejere kan også være udfordret ved vejarealer som disse:

  • Privat fællesvej
  • Privat sti
  • Almen vej

LEDNINGSREGISTRET (LER)

Nettet af forsyningsledninger i jorden og under vandet er registreret i Ledningsregistret (LER). Landinspektørerne SKELSTEDET kender alt til forretningsgangen og lovgivningen på området, så du kan spare dig meget besvær ved at bruge os som rådgiver til det matrikulære arbejde.

Kontakt Landinspektørerne SKELSTEDET for at høre nærmere eller bestille en af vores tjenester.

Hos Landinspektørerne SKELSTEDET tilbyder vi den bedste rådgivning og opmåling til dig som ledningsejer. Kontakt en af vore tre filialer.

Landinspektørerne Skelstedet kan føre sin række af ejere helt tilbage til 1845 og er således et af landets ældste landinspektørfirmaer.

Vi beskæftiger ca. 16 fuldtidsmedarbejdere på vores kontorer i Vedbæk, Slagelse, Humlebæk og Værløse

KONTAKT OS

 

Vedbæk 45 66 14 11
Slagelse 58 56 53 00
Humlebæk 49 19 10 69
Værløse 44 98 14 44

 

Læs mere

Firmaet beskæftiger i dag ca. 16 fuldtidsmedarbejdere på vores kontorer i Vedbæk, Slagelse og Værløse.

 

Kontakt os på telefon 45 66 14 11 for rådgivning om hektarstøtte.