Tinglysning

Tinglysning – en vigtig del af landinspektørers daglige arbejde

Tinglysning af en væsentlig og vigtig del af landinspektørernes arbejde. Hos Landinspektørerne Skelstedet vil vi til enhver tid hjælpe dig med opgaver, der relaterer sig til tinglysning.

Hvad er tinglysning?

Den offentlige registrering, efterprøvelse og offentliggørelse af rettigheder over fast ejendom, andelsboliger, biler, løsøre og ægtepagter dækker over begrebet tinglysning. I Danmark foregår tinglysning ved Tinglysningsretten i Hobro. Tinglysningen skal sikre, at alle handler, der bliver nedfældet i skøder, er gyldige i retsmæssig forstand. Det er endvidere et krav, at de er tilgængelige for offentligheden. Deklarationer på pantelån, ejendomme og købekontrakter skal også tinglyses.

Fra 8. september 2009 blev tinglysning i forbindelse med fast ejendom digitaliseret. Det vil sige, at alle papirdokumenter om tinglysning blev erstattet af elektroniske dokumenter.

Dokumenterne bliver således underskrevet med en digital signatur eller ved hjælp af en fuldmagt. I dag er det digitale aspekt således en integreret del af tinglysning.

Hos Landinspektørerne Skelstedet kan du få rådgivning om tinglysning

Landinspektørerne Skelstedet kan føre sin række af ejere helt tilbage til 1845 og er således et af landets ældste landinspektørfirmaer.

Vi beskæftiger ca. 16 fuldtidsmedarbejdere på vores kontorer i Vedbæk, Slagelse, Humlebæk og Værløse

KONTAKT OS

 

Vedbæk 45 66 14 11
Slagelse 58 56 53 00
Humlebæk 49 19 10 69
Værløse 44 98 14 44

 

Læs mere

Firmaet beskæftiger i dag ca. 16 fuldtidsmedarbejdere på vores kontorer i Vedbæk, Slagelse og Værløse.

 

Kontakt os på telefon 45 66 14 11 for mere information om vores tinglysning.