De mest almindelige landinspektøropgaver for privatpersoner

  • Fastlæggelse og afmærkning af skel
  • Udstykning til to eller flere parceller
  • Overførsel af arealer mellem eksisterende ejendomme
  • Sammenlægning af matr.nr.e., der tilhører samme ejer, f.eks. i forbindelse med tilbygninger
  • Tilvejebringelse af projekteringsgrundlag i forbindelse med opførelse af bygninger af enhver art, herunder sikring af overholdelse af offentlige planer og privatretlige servitutter
  • Afsætning af en ny bebyggelse
  • Opdeling af eller i ejerlejligheder eller ændring af bestående ejerlejligheder
  • Rådgivning om naboretlige forhold

Kontakt os for landinspektøropgaver for privatpersoner

Du er velkommen til at kontakte os via telefon eller mail, og som udgangspunkt koster et godt råd ikke noget.

Vi udfører mange forskellige landinspektøropgaver for privatpersoner. Kontakt en af vores tre filialer hvis du har brug for rådgivning.

Læs mere

Firmaet beskæftiger i dag ca. 16 fuldtidsmedarbejdere på vores kontorer i Vedbæk, Slagelse og Værløse.