Landinspektørerne SKELSTEDET vi har styr på reglerne hvis du skal bygge i skel

Bygge i skel

Vi tilbyder rådgivning i forbindelse med, at du skal bygge i skel

Landinspektørerne SKELSTEDET sikrer at reglerne i forbindelse med bebyggelse i eller på afstand af skel er overholdt i forbindelse med dit byggeri og din ejendom.

Er der i forvejen ikke fastlagt skel samt afgjort en afstand til dette, er der klogt at henvende sig til en landinspektør, der kan opmåle og afsætte ejendommen.

At ens bebyggelse på ejendommen ligger lovligt og overholder servitutter er af stor betydning, f.eks. i forbindelse med køb og salg samt af juridiske årsager, eksempelvis ved uenighed naboer imellem.

2,5 meter-reglen

Bygninger såsom garager, udhuse, drivhuse og skure kan man uden for sommerhusområder typisk bygge i skel eller nærmere skel end de 2,5 m., såfremt følgende er overholdt;

  • Der er ikke fastsat andre bestemmelser af en lokalplan eller en byplanvedtægt
  • Den samlede længde af bygningerne mod skel overstiger ikke 12 m.
  • Højden må ikke overstige 2,5 m over terræn.
  • Der er ikke vinduer mod skel.

Vi kan sørge for landmåling til fastlæggelse af skel.

Det matrikulære skel

I forbindelse med byggeri udfra det matrikulære skel gælder reglen om de 2,5 m. afstand, som bygningsreglementet foreskriver.

Kommunen kan, når forholdene taler for det, give tilladelse til bebyggelse tættere på det matrikulære skel end 2,50 m.

For yderligere information er du velkommen til at ringe til en af vores afdelinger i Vedbæk, Slagelse, Humlebæk eller Værløse og vi servicerer hele Sjælland, både Sydsjælland, Nordsjælland og København.

Endvidere henviser vi til landets kommuner mht. reglementerne for at bygge i skel.

Landinspektørerne Skelstedet kan føre sin række af ejere helt tilbage til 1845 og er således et af landets ældste landinspektørfirmaer.

Vi beskæftiger ca. 16 fuldtidsmedarbejdere på vores kontorer i Vedbæk, Slagelse, Humlebæk og Værløse

KONTAKT OS

 

Vedbæk 45 66 14 11
Slagelse 58 56 53 00
Humlebæk 49 19 10 69
Værløse 44 98 14 44

 

Læs mere

Firmaet beskæftiger i dag ca. 16 fuldtidsmedarbejdere på vores kontorer i Vedbæk, Slagelse og Værløse.