Bebyggelsesprocent carport

Landinspektørerne Skelstedet er eksperter i rådgivning ved tilbygninger af carporte. Vi beregner din bebyggelsesprocent carport og vejleder dig i forhold til lovgivning

Hvis du overvejer at lave en tilbygning på din grund, er det vigtigt at du kender reglerne for din bebyggelsesprocent. Bebyggelsesprocenten er den procentdel din bygning må optage af din grunds areal. For parcelhusområder ligger bebyggelsesprocenten normalt på 30 %, hvilket vil sige at alle dine bygninger sammenlagt ikke må overskride denne procentberegning. Hvor mange m2 du må bygge, bliver således bestemt ud fra størrelsen af din grund.

Dog kan bebyggelsesprocenten variere i forhold til de forskellige kommuner og lokalplaner og det er derfor vigtigt, at være bevidst om præcis hvilke krav ens bebyggelse skal leve op til. Eksempelvis gælder der andre lovgivninger om bebyggelsesprocenter i sommerhusområder.

Hos Landinspektørerne Skelstedet tilbyder vi bebyggelsesprocent beregning og professionel rådgivning i forhold til udbygning af din bolig.

Tæller carport med i bebyggelsesprocent?

Som privat person kan det være svært, at finde rundt i reglerne for tilbygning af carport. Før du går i gang med byggeriet, er der forskellige krav og lovgivninger der skal opfyldes.

Du skal eksempelvis være bevidst om, at din carport tæller med i din bebyggelsesprocent. Derfor er det yderst vigtigt, at få foretaget beregning af bebyggelsesprocent, så du ved hvor meget du reelt må tilbygge på din grund.
Derudover gælder der eksempelvis regler om:

  • Højde af carporten
  • Afstande til skel, nabo og offentlig vej
  • Hvilke materialer man må anvende
  • Brandsikring
  • Naturbeskyttelseslinjer f.eks. i forhold til stedet nær strand, skov og søer

Hos Landinspektørerne Skelstedet varetager vi din beregning af bebyggelsesprocent carport og sørger for, at din tilbygning overholder alle regler og lovkrav.

Carport i skel regler

Ved tilbygning af carport, garage eller udhus, er det ikke kun bebyggelsesprocenten der skal tages højde for. Bebyggelse af en carport kan således give anledning til udfordringer, da der trods plads inden for den tilladte bebyggelsesprocent, også skal tages hensyn til afstandsforhold.

Hos Landinspektørerne Skelstedet, hjælper med at sikre korrekt opmåling eller beregning af afstande og bebyggelsesprocent carport.

Det er vigtigt, at opmålingen til bebyggelse af carport er korrekt og stemmer overens med den byggeprocent der er tilladt på grunden. Dette for at sikre, at de gældende krav overholdes, og for at få byggetilladelse.

Du er velkommen til at kontakte os og få rådgivning af regler i forhold til opførelse af en carport. Du kan også høre mere om, hvordan vi bedst muligt hjælper dig med din beregning af bebyggelsesprocent carport.

Læs også om skel regler for garage og herunder bebyggelsesprocent garage.

Bebyggelsesprocent carport

Landinspektørerne Skelstedet kan føre sin række af ejere helt tilbage til 1845 og er således et af landets ældste landinspektørfirmaer.

Vi beskæftiger ca. 16 fuldtidsmedarbejdere på vores kontorer i Vedbæk, Slagelse, Humlebæk og Værløse

KONTAKT OS

 

Vedbæk 45 66 14 11
Slagelse 58 56 53 00
Humlebæk 49 19 10 69
Værløse 44 98 14 44

 

Læs mere

Firmaet beskæftiger i dag ca. 16 fuldtidsmedarbejdere på vores kontorer i Vedbæk, Slagelse og Værløse.

 

Kontakt os på telefon 45 66 14 11 for mere information om bebyggelsesprocent